Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 446 - Isıl Sistem Optimizasyonu
 

MAK 446 - Optimisation of Thermal Systems

Course Objectives

1 - Son sınıf mühendislik öğrencilerine endüstriyel tesislerdeki ısıl sistemlerin tasarım, modelleme, simülasyon ve optimizasyon esaslarının anlatılması
2 - Optimum tasarım kriterlerinin incelenmesi, uygulamadaki sistemlerden verilecek örneklerle mühendislik kararlarının irdelenmesi

Course Description

Mühendislik tasarımının esasları. Ekonomik analiz. Denklem uydurma. Doğrusal ve doğrusal olmayan denklem takınlarının çözümü. Maliyet analizi. Pompa, fan, kompresör, türbin, ikili karışımlar vb elemanların ve proseslerin tasarım ve seçim esasları. Isıl donanımın matematik modellenmesi. Isıl sistemlerin simülasyonu. Optimum sistem tasarımının esasları. Isıl sistemlerin optimizasyonu, endüstriyel uygulamalar.

Course Coordinator
Turgut Yılmaz
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024