Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 446 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Isıl Sistem Optimizasyonu
English Optimisation of Thermal Systems
Course Code
MAK 446 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Turgut Yılmaz
Course Objectives 1 - Son sınıf mühendislik öğrencilerine endüstriyel tesislerdeki ısıl sistemlerin tasarım, modelleme, simülasyon ve optimizasyon esaslarının anlatılması
2 - Optimum tasarım kriterlerinin incelenmesi, uygulamadaki sistemlerden verilecek örneklerle mühendislik kararlarının irdelenmesi
Course Description Mühendislik tasarımının esasları. Ekonomik analiz. Denklem uydurma. Doğrusal ve doğrusal olmayan denklem takınlarının çözümü. Maliyet analizi. Pompa, fan, kompresör, türbin, ikili karışımlar vb elemanların ve proseslerin tasarım ve seçim esasları. Isıl donanımın matematik modellenmesi. Isıl sistemlerin simülasyonu. Optimum sistem tasarımının esasları. Isıl sistemlerin optimizasyonu, endüstriyel uygulamalar.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024