Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MKN 401 - Mekatroniğin Temelleri
 

MKN 401 - Foundations of Mechatronics

Course Objectives

Mühendislik tasarımlarına sistematik yaklaşımı öğretmek, mekatronik bir sistemin tasarım ve analizini öğretmek, bir mekatronik sistemin tasarımını yapmak, sistematik ve sinerjik tasarım kurallarını öğretmek.

Course Description

Mekatronik kavramlarına giriş, mekatronik sistemler ve elemanları, mühendislik tasarımının prensipleri, sinerjik tasarım, tasarım yöntemleri, sistematik tasarım, mekatronik tasarım.

Course Coordinator
Erdinç Altuğ
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024