Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MKN 401 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Mekatroniğin Temelleri
English Foundations of Mechatronics
Course Code
MKN 401 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Erdinç Altuğ
Course Objectives Mühendislik tasarımlarına sistematik yaklaşımı öğretmek, mekatronik bir sistemin tasarım ve analizini öğretmek, bir mekatronik sistemin tasarımını yapmak, sistematik ve sinerjik tasarım kurallarını öğretmek.
Course Description Mekatronik kavramlarına giriş, mekatronik sistemler ve elemanları, mühendislik tasarımının prensipleri, sinerjik tasarım, tasarım yöntemleri, sistematik tasarım, mekatronik tasarım.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024