Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / JEF 312 - Sondaj Tekniği
 

JEF 312 - Drilling Techniques

Course Objectives

Öğrencilere meslekleriyle ilgili yapılan sığ, zemin, maden arama gibi amaçlarla delinen sondaj teknikleri hakkında bilgi sağlamaktır. Ayrıca, elmaslı sondaj ve su sondajı donanımımlarını tanıtmak ve bu işlemlerin tasarlanması, yönetilmesi gibi yetenekleri kazandırmak dersin amacını oluşturmaktadır.

Course Description

Effects of mechanical and phsical properties of rocks on drillability. A general review of drilling methods (equipment and practices). Diamond drilling. Drilling sirculation fluids and rheology. Water well drilling and cement injection drilling (equipment and design).

Course Coordinator
Gürşat Altun
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024