Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / JEF 312 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Sondaj Tekniği
English Drilling Techniques
Course Code
JEF 312 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 6
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Gürşat Altun
Course Objectives Öğrencilere meslekleriyle ilgili yapılan sığ, zemin, maden arama gibi amaçlarla delinen sondaj teknikleri hakkında bilgi sağlamaktır. Ayrıca, elmaslı sondaj ve su sondajı donanımımlarını tanıtmak ve bu işlemlerin tasarlanması, yönetilmesi gibi yetenekleri kazandırmak dersin amacını oluşturmaktadır.
Course Description Effects of mechanical and phsical properties of rocks on drillability. A general review of drilling methods (equipment and practices). Diamond drilling. Drilling sirculation fluids and rheology. Water well drilling and cement injection drilling (equipment and design).
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024