Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / MAD 4902 - Maden Müh. Tasarım Projesi II
 

MAD 4902 - Maden Müh. Tasarım Projesi II

Course Objectives

Veri toplamak üzere arazi çalışması, laboratuvar çalışması, ofis çalışması yapılması, verilerin analiz edilmesi, tasarım ve raporlama.

Course Description

Veri toplamak üzere arazi çalışması, laboratuvar çalışması, ofis çalışması yapılması, verilerin analiz edilmesi, tasarım ve raporlama.

Course Coordinator
Hanifi Çopur
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024