Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / MAD 4902 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Maden Müh. Tasarım Projesi II
English Maden Müh. Tasarım Projesi II
Course Code
MAD 4902 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 8
4 1 6 -
Course Language Turkish
Course Coordinator Hanifi Çopur
Course Objectives Veri toplamak üzere arazi çalışması, laboratuvar çalışması, ofis çalışması yapılması, verilerin analiz edilmesi, tasarım ve raporlama.
Course Description Veri toplamak üzere arazi çalışması, laboratuvar çalışması, ofis çalışması yapılması, verilerin analiz edilmesi, tasarım ve raporlama.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024