Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / JEO 218 - Jeolojide Termodinamik
 

JEO 218 - Thermodynamics in Geology

Course Objectives

Temel kavramlar-sistemler, haller, denge; termodinamiğin birinci, ikinci, ve üçüncü yasası; Jeolojik yaklaşımlarda termodinamik kavramaların rolü ve uygulamaları, entalpi, entropi, ve serbest enerji kavramları ve mineral birlikteliklerinde bu kavramların kullanımı, Çözeltilerin termodinamiği ve cevher yapıcı ortamlar. Faz dengesi, faz kuralı ve faz diyagramları. Mineral denge-denge sabiti, kısmi basınç ve aktivite diyagramları, Eh-pH diyagramları

Course Description

Bu derste jeolojide temel aşamalar olan termodinamik kavramların boyutları ve onun uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır

Course Coordinator
Murat Budakoğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024