Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / ETK 101E - Mühendislik Etiği
 

ETK 101E - Engineering Ethics

Course Objectives

1) Öğrencilere, mezuniyetten sonraki iş yaşamları sırasında yüklenecekleri görevlerin getireceği sorumlulukların önemini öğretmek
2) Toplumun eğitilmiş kesimi olarak, öğrencilerin sahip oldukları yurttaşlık bilincini çalışma biçimlerine yansıtmalarını sağlamak.
3) Teknolojik ve bilimsel gelişmelerde karşılaşılan etik sorunları çözecek bilgileri kazanmış mezunları yetiştirmek

Course Description

Felsefe ve etik kavramları, Genel ahlak ilkeleri , İnsan hakları, Ahlak felsefesinin temel kavramları, Etik teorileri, Mühendislik etiğinin tarihsel gelişimi,Mühendislik etiği kodları ,tasarımda mühendislik etiği,Mühendislik mesleğinde seçim ve etik, Mühendislik etiği ilkeleri.Mühendislik alanlarında etik, Kurum etiği,Yöneticilik etiği, Etik ve küreselleşme,Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk, Ürün sorumluluğu, Mühendislikte bilgilendirerek kabul etme,Anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar, Uzlaşma, Görüşme stratejileri, Mühendislik ve çevre.

Course Coordinator
Hülya Yalçın
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024