Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Gemi Makinaları
English Marine Engines
Course Code
GEM 313 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
- 3 - 1
Course Language Turkish
Course Coordinator Halil Saraçoğlu
Murat Emre Demir
Course Objectives 1. To introduce propulsion engine alternatives
2. To establish a sound understanding of diesel engines as a prime mover
3. To provide working knowledge on Diesel engine auxiliary systems and their functions
4. To introduce engine-propeller matching problem
Course Description Working principles of diesel engines, engine types, two and four stroke engines, engine construction, and thermodynamic analysis of engines, combustion in diesel engines, diesel engine emissions and abatement technologies, fuel-oil, cooling and lubrication systems, supercharging, clutching and gearing, engine and propeller matching. Laboratory experiments regarding diesel engine performance and emissions.
Course Outcomes Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Gemi sevk makinaları alternatiflerini tanımlar, avantaj ve dezavantajlarını ifade eder
II. 4-strok ve 2-stroklu Diesel motorların çalışma presiplerini izah eder, esas motor elemanlarını tanımlar ve fonksiyonlarını açıklar
III. Diesel motor dizayn ve operasyon parametrelerini kullanarak verim hesapları yapar ve motor simülasyonu için termodinamik çevrim analizini kullanır
IV. Gemi Diesel motorları yakıtlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve yakıt standardlarını tanır, Diesel motor emisyonlarını tanımlar, konvansiyonlar ve emisyon azaltma metodlarını ifade edebilir
V. Aşırı doldurma sistemleri için dizayn hesapları yapabilir, motor dinamiği hesaplarını yapar
VI. Diesel motor destek sistemlerini tanır, sevk makinası pervane uyum prosedürünü tatbik eder.
Pre-requisite(s) TER 201 MIN DD
or TER 201E MIN DD
or GEM 204 MIN DD
Required Facilities
Other
Textbook 1. Introduction to Marine Engineering, 2nd Edition, D.A. Taylor, Butterworth & Heinemann, 1996
2. Introduction to Naval Engineering, 2nd Edition, D.A. Blank, A.E. Bock, D.J. Richardson, Naval Institute Press, 1985
3. Internal Combustion Engine Fundamentals, J.B. Heywood, McGraw-Hill Book Co., 1988
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024