Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering / GEM 423E - İleri Sevk Sistemleri
 

GEM 423E - Advanced Propulsion Systems

Course Objectives

1. Pervane ve Pervane dizaynına temel bakışı öğretmek ve bunun Gemi İnşaatı üzerindeki önemini vurgulamak,
2. Pervane geometrisi, iz akış şekilleri, basınç değişimini ve gemilerin erken dizayn aşamalarında sevk sistemi seçiminin önemini öğretmek,
3. Bu alanla ilgili daha karmaşık konulara yönelmek için kendine güvenmeyi öğretmek

Course Description

History of Propulsion Systems, Propeller Geometry, Wake Field, Cavitation, Propeller Design Overview, Propeller-Ship Interaction, Propeller Selection, Power Prediction, Podded Propulsion, Voith-Schneider Propellers, Contra Rotating Propellers, Kappell Propellers, Supercavitation Propellers, Surface Piercing Propellers, Waterjet Propulsion

Course Coordinator
Ali Can Takinacı
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024