Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering / DEN 458 / Course Weekly Lecture Plan
 

Course Weekly Lecture Plan

Week Topic
1 1 Uluslararası Sözleşme ve Kodlar Hakkında Genel Bilgi
2 Ulusal Düzenlemeler ve Klas Kuralları Hakkında Genel Bilgi
3 Gemilerin Emniyetli Geri Dönüşümü Hakkında Uluslararası Sözleşmeler
4 Gemilerin Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Uluslararası Sözleşmeler
5 Gemilerin Emniyetli Yönetimi ile ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) / Denizcilik Çalışma Sözleşmeleri
6 Gemilerin Emniyetli Operasyonları ile ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) / Denizcilik Çalışma Sözleşmeleri
7 İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, iş Kazalarının nedenleri ve korunma prensipleri
8 İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, meslek Hastalıkları nedenleri ve korunma prensipleri
9 Genel Kurallar ve Güvenlik Kültürü kapsamında, Ulusal ve Uluslararası Mevzuat.
10 Genel Kurallar ve Güvenlik Kültürü kapsamında, Teknik Emniyet Kuralları
11 Tehlike ve Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi; Sörvey Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları.
12 Tehlike ve Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
13 Kapalı Mahallerde Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği; Basınçlı Ekipmanlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
14 Botla Transferlerde İş Sağlığı ve Güvenliği; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği; Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği; İşyerlerinde Acil Durum Yönetimi
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024