Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering / DEN 445E - Deney Dizaynı ve Veri Analizi
 

DEN 445E - Experim.Design & Data Analysis

Course Objectives

Deney dizaynı ve deney sonuçlarının istatistiksel olarak analiz edilmesi için gerekli araçların öğretilmesi

Course Description

Deney dizaynı ve deney verilerinin istatistiki analizi için teknikler

Course Coordinator
Burcu Erbaş
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024