Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering / DEN 414 - Deniz Dibi Boru Döşeme Tekniği
 

DEN 414 - Underwater Piping Techniques

Course Objectives

1. Deniz dibi boru döşeme metotlarını tanımak,
2. Denizaltındaki boru hatları ile deniz tabanı etkileşimi,
3. Döşeme sırasında borunun mukavemetini hesaplayabilmek,
4. Deniz dibi boru hattını dizayn edebilmek.

Course Description

Deniz dibi boru döşeme metotları. Açık deniz boru hatlarının tasarımı. Deniz tabanı üzerindeki boru hattı. Boru hattının kaplanması. Boru-deniz dibi etkileşimi. Açık deniz boru hattının döşenmesi sırasındaki gerilme analizi. Dalga ve akıntının deniz altındaki boruhatlarına olan etkisi.

Course Coordinator
Deniz Bayraktar Bural
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024