Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering / GEM 430E - Tersane Organizasyonu
 

GEM 430E - Shipyard Organization

Course Objectives

Giriş ve üretim yönetimi, gemi üretiminin öğeleri, tersane yerleşimi ve iş, malzeme akışı, iş (proses) analizi, gemi inşaatında bilgi akışı, gemi üretim kademeleri ve tesisleri, üretim planlama ve kontrolu, organizasyon teorisi, kalite yönetimi, bilgisayar uygulamaları.

Course Description

Giriş ve üretim yönetimi, gemi üretiminin öğeleri, tersane yerleşimi ve iş, malzeme akışı, iş (proses) analizi, gemi inşaatında bilgi akışı, gemi üretim kademeleri ve tesisleri, üretim planlama ve kontrolu, organizasyon teorisi, kalite yönetimi, bilgisayar uygulamaları.

Course Coordinator
Erdem Üçer
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024