Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Zemin Mekaniği
English Soil Mechanics
Course Code
DEN 316 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 6
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Recep İyisan
Recep İyisan
Course Objectives Deniz Teknolojisi Müh. Bölümü lisans öğrencilerine gereken detay ve açıklıkta zemin mekaniğinin temel prensiplerini öğretmek, temel mühendisliği, temel inşaatı tasarım ve uygulama konuları için gerekli temel bilgileri vermek.
Course Description Properties and classification of sea-bed soils. Deformation and settlement of soils. Principle of effective stress. Consolidation and Shear strength of soils. Soil structure interaction. Foundation of offshore structures. Calculation of bearing capacity of driven piles
Course Outcomes 1. Deniz dibi zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini öğrenir.
2. Zemini sınıflandırabilir.
3. Efektif, nötr ve toplam gerilme kavramlarını öğrenir.
4. Bir deniz yapısının oturma miktarını hesaplayabilir.
5. Zeminin kayma direncini hesaplayabilir.
6. Derin temellerin seçimini ve boyutlandırılmasını öğrenir
Pre-requisite(s) Non
Required Facilities
Other
Textbook R.F.Craig, 2004, Soil Mechanics, Spon Press; 6th revised edition, ISBN:978-04192245.
Other References G. P. Tsinker, 1997, Handbook of Port and Harbor Engineering. Geotechnical and Structural Aspect. Chopman&Hall.
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024