Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering / DEN 324E - Gemi Makine ve donanımları
 

DEN 324E - Marine Engines and Auxiliaries

Course Objectives

1.Gemi güç üretim sistemlerinin karakteristikleri ve seçim kriterlerinin tanıtılması
2.Ana makine pervane uyumu probleminin anlaşılması
3.Gemi yardımcı makinalarının ve çalışma prensiplerinin tanıtılması
4.Isıtma iklimlendirme ve havalandırma tesislerinin dizayn
bilgisinin verilmesi

Course Description

Gemi güç üretim sistemleri, sevk makinası seçim kriterleri, Diesel motor, gaz türbini ve kombine sistemlerin karakteristikleri, ana makine pervane uyumu, boru donanımları ve pompalar, pompa sistemleri hesapları, ısı iletimi temel bağıntıları, ısı değiştirgeçleri, soğutma sistemleri ve soğuk oda tasarımı, ısıtma,iklimlendirme ve havalandırma esasları, ilk hareket devreleri, hava şişeleri ve kompresörler.

Course Coordinator
Ahmet Ergün Palaz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024