Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering / DEN 326 - Bilg.Dest.Açık Deniz Yap.Hes.
 

DEN 326 - Computer Aided Offshore Structure Calculations

Course Objectives

1. Information about the software of design and production used in ships and Offshore Structures
2. Carry out the sample design and calculations by using certain software

Course Description

Bilgisayar destekli açık deniz yapılarının tasarım ve üretiminin temelleri, Geometrik modelleme, CAD yazılımları, Katı modelleme, Açık deniz yapılarının ön tasarım hesapları, gemi ve açık deniz yapılarının geometrilerinin oluşturulması, hidrostatik ve hidrodinamik hesaplamalar, yapısal tasarım ve analizler, bilgisayar destekli üretim yöntemleri, Yapı etrafındaki akış.

Course Coordinator
Hakan Akyıldız
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024