Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / ITB 214 - Modern Ortadoğu
 

ITB 214 - Modern Middle East

Course Objectives

1. introducing the students to the main historical processes in the modern Middle East.
2. providing the students with the basic information about the geography and history of the region needed to understand contemporary conditions and events.
3. introducing the student to the social and cultural richness and diversity of the region and its peoples.
4. Equipping the students with the knowledge of general characteristics and problems in the region with reference to specific countries.

Course Description

Tanışma, Dersin Tanıtımı, Kaynaklar; Bizans ve Persler Arasında Ortadoğu: Kültürel Özellikler; Emeviler ve Abbasiler: Siyasi Sorunlar; İslam Kültürünün Altınçağı: Endülüsten Çin’e Ortak Kültürün Temelleri; Osmanlı İdaresinde Ortadoğu; 19. Yüzyılda Ortadoğu’da Modernleşme ve Batı Etkisi; I. Dünya Savaşı ve Ortadoğu’da Yeni Düzen(sizlik): Filistin Sorunu, Manda ve Ulus Devletler; II. Dünya Savaşı’dan Sonra Ortadoğu; Mısır: Pan-Arabizm ve Teritoryal Milliyetçilik; Suriye ve Irak: Baas Partisi ve Arap Sosyalizmi; İran: Monarşiden Cumhuriyete Devrim ve Mezhepçilik; Suudi Arabistan: Petrol ve Uluslararası Düzenin Etkisi; Arap Baharı; Devamlılıklar ve Kırılmalar Karşısında Ortadoğu”nun Geleceği Hakkında Değererlendirme

Course Coordinator
Mustafa İnce
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024