Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 263E - Hesaplamalı Lineer Cebir
 

MAT 263E - Computational Linear Algebra

Course Objectives

1. To learn numerical solutions of linear systems,
2. To solve numerically eigenvalue-eigenvector problems,
3. To analyze convergence of iterative methods,
4. To solve linear algebra problems with popular programming languages,

Course Description

Vektör ve matris normları, pozitif tanımlı matris, lineer bağımsızlık, baz ve boyut kavramları. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri: Direkt yöntemler (Gauss-Eliminasyon, Gauss-Jordan, pivotlama, Cramer yöntemleri, LU, Cholesky ve QR ayrıştırımı), İteratif Yöntemler (Jacobi ve Gauss-Seidel yöntemleri, SOR yöntemi) ve yakınsaklık analizleri, doğrusal denklem sistemlerinin güncel bilgisayar dilleri ile çözümü. Özdeğer ve özvektör problemleri: Gerschgorin Diskleri, Rayleigh oranı, İz yöntemi, Kuvvet yöntemi, Ters kuvvet yöntemi, Kaydırmalı kuvvet yöntemi, özdeğer, özvektör problemlerinin güncel bilgisayar dilleri ile çözümü. Tekil değer ayrıştırımı.

Course Coordinator
Ali Demirci
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024