Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 428E - Fonksiyonel Analiz
 

MAT 428E - Intr. of Functional Analysis

Course Objectives

Lineer ve normlu uzaylar. Lineer operatörler ve sınırlı lineer operatörler. Lineer fonksiyoneller. Dual uzay. Hilbert uzayları. Ortonormal sistemler ve tam vektörler. Bessel eşitsizliği. Parseval özelliği. Hilbert eşlenik operatörü , kendine eşlenik, üniter ve normal operatörler. Hahn-Banach teoremleri. Birinci ve ikinci kategori kümeleri. Düzgün sınırlılık prensibi. Kuvvetli ve zayıf yakınsaklık. Açık tasvir teoremi. Kapalı çizge teoremi.

Course Description

Lineer ve normlu uzaylar. Lineer operatörler ve sınırlı lineer operatörler. Lineer fonksiyoneller. Dual uzay. Hilbert uzayları. Ortonormal sistemler ve tam vektörler. Bessel eşitsizliği. Parseval özelliği. Hilbert eşlenik operatörü , kendine eşlenik, üniter ve normal operatörler. Hahn-Banach teoremleri. Birinci ve ikinci kategori kümeleri. Düzgün sınırlılık prensibi. Kuvvetli ve zayıf yakınsaklık. Açık tasvir teoremi. Kapalı çizge teoremi.

Course Coordinator
Seher Melike Aydoğan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024