Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 205 - Organik Kimya
 

KIM 205 - Organic Chemistry

Course Objectives

1.Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirmek
4.Organik Kimyanın güncel hayatımızda
ki önemini anlatmak
5.Öğrencilere, organik kimya problemlerine farklı açı ve boyuttan bakmayı
öğretmek ve mühendislik eğitimi için önemini anlamalarını sağlamak.

Course Description

The scope of organic chemistry and atomic properties of carbon, chemical bonding, hybrid orbitals, molecular orbiatl theory, intermediates, saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, diols, ethers, aromatic compounds, aldehyde, ketone, carboxylic acids and derivatives, amines, carbonhydrates, Lipids, amino acids, proteins

Course Coordinator
Gönül Yapar
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024