Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 205 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Organik Kimya
English Organic Chemistry
Course Code
KIM 205 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 - - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Gönül Yapar
Course Objectives 1.Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirmek
4.Organik Kimyanın güncel hayatımızda
ki önemini anlatmak
5.Öğrencilere, organik kimya problemlerine farklı açı ve boyuttan bakmayı
öğretmek ve mühendislik eğitimi için önemini anlamalarını sağlamak.
Course Description The scope of organic chemistry and atomic properties of carbon, chemical bonding, hybrid orbitals, molecular orbiatl theory, intermediates, saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, diols, ethers, aromatic compounds, aldehyde, ketone, carboxylic acids and derivatives, amines, carbonhydrates, Lipids, amino acids, proteins
Course Outcomes ğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanabilme becerisi
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook 1. “Organic Chemistry” (Solomons and Fryhle) 8th Ed. Wiley, 2003
2. “Organic Chemistry” (Paula Yurkanis BRUICE) 5th Edition, 2007
3. Temel Organik Kimya” (Editör: Yılmaz Yıldırır) 1st Edition, Bilim Yayınları, 2020
Other References Other Organic Chemistry books
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024