Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / ITB 218 - Bilim ve Teknoloji Tarihi
 

ITB 218 - History of Science and Technology

Course Objectives

The course aims to familiarize the students with history of science and tehnology and historical methodology.

Course Description

Bilim ve Teknoloji Tarihi; belirli temalar çerçevesinde öğrenciye aktarılacaktır:

Tarih nedir ve tarihi nasıl inceleriz? Tarihsel kaynaklar ve tarih metodolojisi.

Dünya tarihinde bilim ve teknoloji:
Mısır ve Mezopotamya ve Antik Yunan’da bilim ve teknoloji
Roma’da bilim ve teknoloji
Rönesans döneminde bilim ve teknoloji ve Endüstri Devrimi

Osmanlı’da bilim ve teknoloji tarihi
Osmanlı’da okuma kültürü
Osmanlı’da kütüphaneler
Osmanlı’da mühendislik eğitimi tarihi
Osmanlı’da askeri teknolojiler
Osmanlı’da deniz teknolojileri
Osmanlı’da tıp tarihi
Osmanlı’da elektrik teknolojisi
Osmanlı’da sinema

Course Coordinator
Ulaş Duygu Aysal Cin
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024