Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / ITB 202E - Dünya Tarihi
 

ITB 202E - World History

Course Objectives

Starting from the first antique civilizations of Sumer, Egypt, India and China, it aims to analyse the main civilizations and historical events .

Course Description

Bu ders, insanlığın başlangıcından modern zamanlara kadar dünya tarihine kültürler arası bir genel bakış sağlar. s kronolojik olarak ilerlemektedir ancak insan faaliyetinin önemli temalarını küresel bir perspektiften keşfetme amacına sahiptir. Ders, insan uygarlıklarının tarihsel, kültürel, politik ve ekonomik oluşumları açısından çeşitliliğinin izini sürmekte, etkileşimlerini, benzerliklerini ve farklılıklarını vurgulamaktadır. Dersin nihai amacı tarihsel değişim kavramı ve onun günümüze ilişkin çağrışımları üzerine derinlemesine düşünmektir.

Course Coordinator
Fatma Sel Turhan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024