Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / ITB 202E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Dünya Tarihi
English World History
Course Code
ITB 202E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 2
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Fatma Sel Turhan
Course Objectives Starting from the first antique civilizations of Sumer, Egypt, India and China, it aims to analyse the main civilizations and historical events .
Course Description Bu ders, insanlığın başlangıcından modern zamanlara kadar dünya tarihine kültürler arası bir genel bakış sağlar. s kronolojik olarak ilerlemektedir ancak insan faaliyetinin önemli temalarını küresel bir perspektiften keşfetme amacına sahiptir. Ders, insan uygarlıklarının tarihsel, kültürel, politik ve ekonomik oluşumları açısından çeşitliliğinin izini sürmekte, etkileşimlerini, benzerliklerini ve farklılıklarını vurgulamaktadır. Dersin nihai amacı tarihsel değişim kavramı ve onun günümüze ilişkin çağrışımları üzerine derinlemesine düşünmektir.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024