Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 355E - Topology
 

MAT 355E - Topology

Course Objectives

Matematik Mühendisliği öğrencilerine metrik uzaylar ve topolojik kavramlarla ilgili temel bilgileri vermek.

Course Description

Metrik uzaylar. Topolojik uzaylar. Civar ve topolojide bazı kavramlar. I. ve II. sayılabilir uzaylar. Sürekli fonksiyonlar. Limit, iç ve sınır noktaları. Yakınsaklık kavramı. Ayırma aksiyomları. T_0 , T_1 ve Hausdorff uzayları. Normal uzaylar. Urysohn ve Tietze teoremleri. Çarpım ve Bölüm uzayları. Kompakt uzaylar. Bağlantılı uzaylar. Topolojik gruplar. Metriklenme teoremleri.

Course Coordinator
Ali Sait Demir
Ali Sait Demir
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024