Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAK 633 - Lineer Olmayan Titreşiler
 

MAK 633 - Nonlinear Vibrations

Course Objectives

Lineer olmayan ve parametrik titreşimlerin temel kavramları ile tanıştırmak.
Uygulamada karşılaşılabilecek ve lineer kuram çerçevesinde açıklaması olmayan titreşim davranışları hakkında bilgi ve donanım sahibi kılmak.

Course Description

Faz uzayı. Tekil noktalar ve kararlılık. Çatallanmalar. Kesin çözüm. Yaklaşık analitik yöntemler. Korunumlu Sistemlerin Titreşimleri. Korunumsuz Sistemlerin Titreşimleri. Kendini Besleyen Titreşimler. Limit çevrim. Zorlanmış Titreşimler. Sıçrama olayı. Değişken Parametreli Sistemlerin Titreşimleri. Parametrik Titreşimler. Floquet Kuramı. Kaotik Titreşimlere giriş.

Course Coordinator
Osman Taha Şen
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023