Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAK 633 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Lineer Olmayan Titreşiler
English Nonlinear Vibrations
Course Code
MAK 633 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Osman Taha Şen
Course Objectives Lineer olmayan ve parametrik titreşimlerin temel kavramları ile tanıştırmak.
Uygulamada karşılaşılabilecek ve lineer kuram çerçevesinde açıklaması olmayan titreşim davranışları hakkında bilgi ve donanım sahibi kılmak.
Course Description Faz uzayı. Tekil noktalar ve kararlılık. Çatallanmalar. Kesin çözüm. Yaklaşık analitik yöntemler. Korunumlu Sistemlerin Titreşimleri. Korunumsuz Sistemlerin Titreşimleri. Kendini Besleyen Titreşimler. Limit çevrim. Zorlanmış Titreşimler. Sıçrama olayı. Değişken Parametreli Sistemlerin Titreşimleri. Parametrik Titreşimler. Floquet Kuramı. Kaotik Titreşimlere giriş.
Course Outcomes 1) Sistemlerin dinamik davranışları ile faz uzayındaki tasvirleri arasındaki ilişkileri kurabilmek
2) Lineer olmayan diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözüm yöntemlerini öğrenmek
3) Sistemlerin dinamik kararlılığını anlamak
4) Esas, harmonik üstü, harmonik altı, bileşik ve parametrik rezonans kavramlarını kavramak
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024