Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / HSK 619E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish İleri Yeryüzü Modelleri
English Advance Land Surface Models
Course Code
HSK 619E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Mehmet Cüneyd Demirel
Course Objectives 1. To get an overview of the main components of conceptual and physically-based earth system models
2. To learn how to apply sensitivity analysis to a hydrologic model (or any other computer-based models)
3. To learn how to use the sensitivity analysis results in a model calibration
4. To learn how to assess different uncertainty sources in hydrologic modeling
Course Description Basic Concepts, Optimization, Calibration and Validation Methods, Classification of Land Surface Models, Spatial and Temporal Scales of Earth Processes, Scale of Model Inputs and Outputs, Parallel Programming, Objective Functions, Sensitivity Analysis, Model Calibration, Uncertainty Analysis, Uncertainty Communication to the End Users, Model-Independent PEST and GLUE methods.
Course Outcomes Bu dersin sonunda öğrenciler:
1. Probleme, veriye ve havzaya uygun model seçip modeli çalıştırmak için gerekli altlık verileri hazırlamayı öğrenecekler.
2. Kavramsal ve fizik tabanlı dağınık modellerin işlevlerini ve temel farklılıklarını öğrenecekler
3. Seçilen bir modeli kurmayı, modele veri hazırlamayı ve model sonuçlarını irdeleyip analiz etmeyi öğrenecekler.
4. Farklı metotların ve yazılım araçlarının kullanılması konularında becerilerini artıracaklardır. Bu araçlar genel olarak Cygwin, Python, R, Matlab, ArcGIS, DOS, Linux, Fortran, PEST ve GLUE’dir. Hidrolojik model örnekleri HBV, GR4J, VIC, SAC ve mHM arasından seçilecektir.
5. Probleme uygun amaç fonksiyonu seçmeyi veya tasarlamayı öğrenecekler.
6. Uzaktan algılama verilerinin (AET) model kalibrasyonunda nasıl kullanıldığını örnekleriyle görecekler.
7. Dünyanın başka yerlerinde uygulanan örnekleri inceleyip, farklı tip hidrolojik modellerde karşılaşılan güçlükleri özümseyecekler.
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024