Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GEO 596 - Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
 

GEO 596 - Scien.Rese., Ethic&Seminar

Course Objectives

Bilim Tanımı ve Gelişimi, Bilimsel Araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje ve bilimsel makale yazım teknikleri,araştırma yaparken izlenen etik ilkeler, yayın yapılırken izlenen etik ilkeler, atıfta etik ilkeler, başarılı sunumda dikkat edilmesi gerekenler, tez konusu ve kendi mühendislik alanında yapılacak sunumlar

Course Description

1. Bilim Tanımı ve bilimsel araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi
2. Bilimsel methodoloji, araştırma tasarımı ve veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi
3. Bilimsel yayın çeşitleri
4. Bilimsel yayınlarda izlenen etik ilkelerin kavranması
5.Başarılı sunum tekniklerinin değerlendirilmesi, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nitel ve nicel veriler ile destekleyerek alanında ve alan dışı gruplara, yazılı ve sözlü olarak sistemli bir biçimde akatarabilme

Course Coordinator
Çiğdem Göksel
Çiğdem Göksel
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024