Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / EUT 599 - Proje
 

EUT 599 - Project

Course Objectives

1. Belirli bir tasarım problemine yönelik olarak bilgi altyapısını ve arka planını kurgulayabilmek
2. Tasarım problemlerini kuramsal boyutta ele alabilmek
3. Tasarım probleminin kuramsal altyapısına yönelik literatür araştırması yapabilmek
4. Literatür araştırmasına bağlı olarak veri toplamak
5. Toplanan verileri temel alarak kavramsal düzeyde tasarım üretmek

Course Description

Tezsiz yüksek lisans projesi

Course Coordinator
Koray Gelmez
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023