Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAT 511E - Diferansiyel Geometri
 

MAT 511E - Differential Geometry I

Course Objectives

opolojinin temel tanım ve teoemlerini hatırlamak;
2 Türevlenebilir manifold kavramını, tanjant ve kotanjant uzaylarını ve türevlenebilir tasvirleri tanıtmak
3 Euclid uzayının hiperyüzeylerinin geometrik yapılaraını tanıtmak ve onların geometrik özelliklerini incelemek;
4 Riemann manifoldlarını geliştirmek için tensörleri ve diferansiyel formları tanıtmak.

Course Description

differential Geometry

Course Coordinator
Gülçin Çivi Bilir
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024