Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAT 511E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Diferansiyel Geometri
English Differential Geometry I
Course Code
MAT 511E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
- 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Gülçin Çivi Bilir
Course Objectives opolojinin temel tanım ve teoemlerini hatırlamak;
2 Türevlenebilir manifold kavramını, tanjant ve kotanjant uzaylarını ve türevlenebilir tasvirleri tanıtmak
3 Euclid uzayının hiperyüzeylerinin geometrik yapılaraını tanıtmak ve onların geometrik özelliklerini incelemek;
4 Riemann manifoldlarını geliştirmek için tensörleri ve diferansiyel formları tanıtmak.
Course Description differential Geometry
Course Outcomes Topolojinin bazı temel tanım ve teoremleri;
2 Türevlenebilir manifoldların temel tanım ve teoremleri;
3 Manifoldlar üzerinde teğet vektor alanları, tasvirler ve ters fonksiyon teoremi
4 Euclid uzayının hiperyüzeyleri, Gauss ve Weingarten tasvirleri, Gauss ve Codazzi denklemleri ve kullanımları;
5 Manifoldlar üzerinde tensörler, diferansiyel formlar ve özellikleri
6 Riemann manifoldları, Riemann konneksiyonu ve Riemann eğrilik tensörü.
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024