Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / PST 520E - Polimer Jeller ve Ağlar
 

PST 520E - Polymer Gels and Networks

Course Objectives

Polimer jel ve ağlarının oluşumu ve sınıflandırılması, Çapraz bağlı polimerler ve Kauçuk elastikiyetinin süreklilik teorileri, Polielektrolit ağlarının şişme dengesi

Course Description

Teorik jel noktası, Jel noktası için Flory ve Stockmayer istatistik yöntemleri, Dallanma katsayısının ve deneysel jel noktalarının hesaplanması, Durum ve ağ kusurlarının termodinamik denklemi, Şişme oranı ve elastik modülünden çapraz bağlama yoğunluğu, Jel şişmesi ve şişmiş jellerin özellikleri , Hacim fazı geçişi ve ölçekleme teorileri, hidrojellerin şişme kinetiği, ilaç taşıyıcı sistemler için hidrojeller

Course Coordinator
Orhan Güney
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023