Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / PST 520E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Polimer Jeller ve Ağlar
English Polymer Gels and Networks
Course Code
PST 520E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Orhan Güney
Course Objectives Polimer jel ve ağlarının oluşumu ve sınıflandırılması, Çapraz bağlı polimerler ve Kauçuk elastikiyetinin süreklilik teorileri, Polielektrolit ağlarının şişme dengesi
Course Description Teorik jel noktası, Jel noktası için Flory ve Stockmayer istatistik yöntemleri, Dallanma katsayısının ve deneysel jel noktalarının hesaplanması, Durum ve ağ kusurlarının termodinamik denklemi, Şişme oranı ve elastik modülünden çapraz bağlama yoğunluğu, Jel şişmesi ve şişmiş jellerin özellikleri , Hacim fazı geçişi ve ölçekleme teorileri, hidrojellerin şişme kinetiği, ilaç taşıyıcı sistemler için hidrojeller
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023