Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAK 692E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Isıl Sistemlerin İstatistiksel Termodinamiği
English Statis.Thermodyn.of Ther.Sys.
Course Code
MAK 692E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Mert Gür
Course Objectives 1-Tersinmez süreçlerin öğrenilmesi ve etkin ısıl sistemlerin kurulmasında uygulanması.
2-Tersinmezliğin etkili olduğu dinamik sistemlerin karakterize edilmesi.
3-Yayıcı yapıların ve düzen oluşturan salınımların anlaşılarak minimum entropi temelinde yapılacak tasarımlara uyarlanması.
Course Description Elements of Statistical Thermodynamics. Equilibrium Thermodynamics. The Gibbs Stability Theory. Critical Phenomena and Configurational Heat Capacity. Entropy Production Fluctuations and Small Systems. Linear Nonequilibrium Thermodynamics. Linear Regime. Nonlinear Thermodynamics. and Dissipative Structures
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023