Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / SBP 613E - Kentsel Sistemler
 

SBP 613E - Urban Systems

Course Objectives

Urban Development Processes, Human Activities and Urban Systems, Demographic Change and Migration, Evolution of Urban Systems-Cycles of Urbanization, Urban Dynamics, Functional Urban Sub-Systems, Urban Systems Analysis, Urban Systems in Developed and Developing Countries, Globalization and Urban Networks, ICT and Its Impacts on Spatial Development, Urban Future-Urban Competition

Course Description

Dersin amacı:
1. Kentsel gelişme süreçleri ve bu süreçlerde etkin olan temel faktörleri tanımlamak,
2. Kentsel sistemlerin evrimini ve kentleşme döngülerini gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirmek,
3. Küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin mekansal gelişme üzerindeki etkilerini irdelemek
4. Geleceğe yönelik olarak kentsel sistemlerin gelişme eğilimlerini tartışmaktır.

Course Coordinator
Tüzin Baycan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021