Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MBG 511E - Fermentasyon Teknolojisi
 

MBG 511E - Fermentation Technology

Course Objectives

öğretmek,
3. Hücre düzeyindeki proseslerle, fermentör düzeyindeki prosesleri entegre ederek, endüstriyel boyutlu proseslerin performansını analiz etmek ve kuramsal düzey ile endüstriyel pratik arasındaki bağı kurmak,

Course Description

Biyoteknolojik Proseslerin Yapısı, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri, Metabolizmanın Yapısı, Mikroorganizmaların Üremesi, Besiyeri Tasarımı ve Stokiyometri, Reaksiyon Hızlarının Analizi, Fermentörlerin Yapısı ve Sınıflandırılması, Fermentörlerde Isı ve Kütle Aktarımı ve bu kavramların reaksiyon stokiyometrisi ve hızı kavramıyla birleştirilmesi, Kesikli, Yarı Kesikli ve Sürekli Prosesler, Fermentasyon Endüstrisinde Besiyeri hazırlama, Sterilizasyon ve Hava Filtrasyonu.

Course Coordinator
Ayten Karataş
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024