Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MBG 511E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Fermentasyon Teknolojisi
English Fermentation Technology
Course Code
MBG 511E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Ayten Karataş
Course Objectives öğretmek,
3. Hücre düzeyindeki proseslerle, fermentör düzeyindeki prosesleri entegre ederek, endüstriyel boyutlu proseslerin performansını analiz etmek ve kuramsal düzey ile endüstriyel pratik arasındaki bağı kurmak,
Course Description Biyoteknolojik Proseslerin Yapısı, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri, Metabolizmanın Yapısı, Mikroorganizmaların Üremesi, Besiyeri Tasarımı ve Stokiyometri, Reaksiyon Hızlarının Analizi, Fermentörlerin Yapısı ve Sınıflandırılması, Fermentörlerde Isı ve Kütle Aktarımı ve bu kavramların reaksiyon stokiyometrisi ve hızı kavramıyla birleştirilmesi, Kesikli, Yarı Kesikli ve Sürekli Prosesler, Fermentasyon Endüstrisinde Besiyeri hazırlama, Sterilizasyon ve Hava Filtrasyonu.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024