Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / BPL 518 - Bölge Planlama ve İzlemede İleri Teknolojiler
 

BPL 518 - Advanced Technologies for Regional Planning and Monitoring

Course Objectives

Coğrafi bilgiler"in toplumsal boyutu, Farklı zamansal ve mekansal çözünürlüklü görüntüler üzerinde yapay ve doğal nesnelerin tespit edilmesi/bulunması, tanımlanması/sınıflandırılması (recognition/classification), tanımlanan nesnelerin üzerinde çalışılabilir veri türüne dönüştürülmesi/sayısallaştırılması (information extraction) ve daha sonra bu veri kümelerinin Mekansal Bilgi Sistemi bağlamında bilinçli karar vermek (informed decisions) için kullanılması süreçleri ve konuları hakkında çalışılacaktır.

Course Description

Küreselleşme ve Coğrafi Bilgiler ilişkisi, Mekansal Bilgi Çıkarımında ileri yöntemler, Uyduların genel özellikleri, Uydu görüntülerinden bilgi çıkarma yöntemleri, Değişim belirleme için kullanılan yöntemler, İleri teknolojiler kullanılarak çıkarılan anlamlı bilgilerin Mekansal Bilgi Sistemleri ile ilişkisi, Veri Entegrasyonu, Doğruluk değerlendirmeleri, Uygulama Örnekleri ve Proje Sunumları.

Course Coordinator
Çiğdem Göksel
Caner Güney
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024