Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / BPL 518 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Bölge Planlama ve İzlemede İleri Teknolojiler
English Advanced Technologies for Regional Planning and Monitoring
Course Code
BPL 518 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Çiğdem Göksel
Caner Güney
Course Objectives Coğrafi bilgiler"in toplumsal boyutu, Farklı zamansal ve mekansal çözünürlüklü görüntüler üzerinde yapay ve doğal nesnelerin tespit edilmesi/bulunması, tanımlanması/sınıflandırılması (recognition/classification), tanımlanan nesnelerin üzerinde çalışılabilir veri türüne dönüştürülmesi/sayısallaştırılması (information extraction) ve daha sonra bu veri kümelerinin Mekansal Bilgi Sistemi bağlamında bilinçli karar vermek (informed decisions) için kullanılması süreçleri ve konuları hakkında çalışılacaktır.
Course Description Küreselleşme ve Coğrafi Bilgiler ilişkisi, Mekansal Bilgi Çıkarımında ileri yöntemler, Uyduların genel özellikleri, Uydu görüntülerinden bilgi çıkarma yöntemleri, Değişim belirleme için kullanılan yöntemler, İleri teknolojiler kullanılarak çıkarılan anlamlı bilgilerin Mekansal Bilgi Sistemleri ile ilişkisi, Veri Entegrasyonu, Doğruluk değerlendirmeleri, Uygulama Örnekleri ve Proje Sunumları.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024