Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / BPL 513 - Bölgesel Kalkınma Kuram&Pol.
 

BPL 513 - Regional Development Theory and Policy

Course Objectives

Dersin Amaçları 1. Bölgesel kuram literatürü ve kalkınma politikaları örnekleri kullanılarak bilgi birikimi
oluşturmak
2. Bölge bilimi ile ilgili kuramsal altyapıyı geliştirmek
3. Kuram ile politika ilişkisini kurmak,
4. Bölgesel Kalkınma ile ilgili güncel politikaları öğretmek
5. Türkiye’de bölgesel gelişme yaklaşımları ve bölge planlama deneyimleri üzerine öğrencilere bilgi aktarmak

Course Description

Dersin Tanımı Bölgesel Gelişme Kuramlarına Toplu Bakış; Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları ve BölgePlanlama Yaklaşımları Bölge Planlamasını Gerektiren Nedenler, Bölgesel Gelişme Kuramı,
Bölge Dışından Bakış: Bölgesel Dengesizlik, Bölgelerarası gelişme farklarının nedenleri veilgili kuramlar, Yakınsama Hipotezi; Bölge İçinden Bakış: Ekonomik Temel, Bölgesel gelişme
ve kümelenme yaklaşımı; Bölgesel Rekabet ve Yerel Gelişme, Yenilikçilik, Girişimcilik, Yeni
Ekonomik Düzen ve Bölge Planlamanın Yeni Verileri, Küreselleşme-Yerelleşme Bağlamında
Bölge Planlama, Kırsal Kalkınma Politika ve Araçları, Metropoliten Alanlar ve Planlama, Bölge
Planlaması Yöntemleri, Bölgesel Gelişme Politikaları, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke
Deneyimleri, Türkiye de Bölgesel Gelişme Yaklaşımları ve Bölge Planlama Deneyimleri

Course Coordinator
Ebru Kerimoğlu
Ebru Kerimoğlu
Ebru Kerimoğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024