Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAT 596E - Seminer
 

MAT 596E - Scien.Rese., Ethic&Seminar

Course Objectives

Güncel mesleki konuların incelenmesi, sunulması, araştırılması, tartışılması ve öğencilerin başarılı bir sunum yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Course Description

Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Derste başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verilmektedir.

Course Coordinator
Elif Canfes
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024