Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAT 596E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Seminer
English Scien.Rese., Ethic&Seminar
Course Code
MAT 596E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 2
2 2 - -
Course Language English
Course Coordinator Elif Canfes
Course Objectives Güncel mesleki konuların incelenmesi, sunulması, araştırılması, tartışılması ve öğencilerin başarılı bir sunum yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Course Description Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Derste başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verilmektedir.
Course Outcomes Güncel mesleki konuların incelenmesi, sunulması, araştırılması, tartışılması ve öğencilerin başarılı bir sunum yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Pre-requisite(s) None
Required Facilities Computer with camera
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024