Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GID 615E - Gıda Mühendisliğinde Özel Konular
 

GID 615E - Advanced Topics in Food Eng.

Course Objectives

1. Gıda ve Biyoteknolojik ürünlerin yapısı ve saflaştırma proseslerine etkisi,
2. Saflaştırma yöntemlerinin prensiplerinin tek tek incelenmesi,
3. Ve saflaştırma proseslerinin entegrasyonu.

Course Description

Gıda ve Biyoteknolojik ürünleri Yapısı ve Saflaştırma Yöntemlerine Giriş, Hücre Parçalanması ve Flokülasyon, Filtrasyon ve Membran Filtrasyonu, Sedimantasyon ve Santrifüj Separasyon, Ekstraksiyon, Adsorbsiyon ve Kromatoğrafik Separasyon, Çöktürme (precipitation), Kristalizasyon, Kurutma

Course Coordinator
Mustafa Türker
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024