Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / HSK 506E - Su Kaynakları Geliştirme Projelerinin Etkileri
 

HSK 506E - Impact of Water Resources Development Projects

Course Objectives

Günümüzde karar vericiler, verdikleri kararlarla gezegenimizin geleceğini etkilemektedirler. Önceleri, suya ilişkin projeler, sonuç insan etkileri hemen hiç dikkate alınmadan kabul edilmekteydi. Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu tür projelerin etkilerinin incelenmesi ilgili kuruluşlar tarafından zorunlu bir işlem olarak kabul edilmiştir. Amaç, bazı özel proje örneklerini ele alarak bunlarda problemi tanımlamak, düzeltici önlemleri incelemek ve fiziksel etkileri değerlendirmek için bir çerçeve oluşturmaktır.

Course Description

General ; Objective And Scope, Early Dams And Laws, Dams In Recent Times. Water Resources Development: Assessment For Water Resources, Basic Concepts. Water Resources Development Projects : General Concepts, Role And Importance, Classification, Planning In Water Resources And Policy Environment: The Environment As A System: Concepts, Analysis. Water Resources. Management; Sustainable Development. Environmental Impact Factors Of Water Resources Development: Identification, The Dam And The Impoundment Area, Upstream And Downstream Considerations, Induced Seismicity. Monitoring Of Physical: Monitoring Systems, Sensors, Data Bases. Control Of Physical Factors: Effects Of Obstacle And Flooding, Effects On Microclimate. Evaluation And Remedies: The River Valley Downstream: Man Induced Floods, Flow Regulations. Impact Assessment Methodologies:. Sample Outline Of A River Engineering Project.

Course Coordinator
İsmail Duranyıldız
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023