Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / PEM 596 - Seminer
 

PEM 596 - Seminar

Course Objectives

Güncel tartışma konuları hakkında öğrencileri bilgilendirmek,
Mesleki temel konular üzerine kavramsal çerçeveler geliştirebilmek için bir konu alanının nasıl inceleneceği hakkında geniş bilgi vermek,
Toplanan verileri analiz etmek için uygun nicel veya nitel yöntemin nasıl seçileceğini göstermek ve
bulgulardan yapılacak çıkarımlar ile teori ve uygulama arasında nasıl bağlantı kurulacağını öğretmek,
Öğrenciler etkin yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Course Description

Scrutinizing current professional issues by researching, making presentation and discussion

Course Coordinator
Fatma Ayçim Türer Başkaya
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024