Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / PEM 596 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Seminer
English Seminar
Course Code
PEM 596 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
- 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Fatma Ayçim Türer Başkaya
Course Objectives Güncel tartışma konuları hakkında öğrencileri bilgilendirmek,
Mesleki temel konular üzerine kavramsal çerçeveler geliştirebilmek için bir konu alanının nasıl inceleneceği hakkında geniş bilgi vermek,
Toplanan verileri analiz etmek için uygun nicel veya nitel yöntemin nasıl seçileceğini göstermek ve
bulgulardan yapılacak çıkarımlar ile teori ve uygulama arasında nasıl bağlantı kurulacağını öğretmek,
Öğrenciler etkin yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kazandırmaktır.
Course Description Scrutinizing current professional issues by researching, making presentation and discussion
Course Outcomes 1. Mevcut mesleki araştırma yazılarını anlama ve irdeleme becerilerinin geliştirilmesi.
2. Mesleki bilimsel yazı yazma yeteneğinin geliştirilmesi
3. Bağımsız bir araştırma yapma becerisinin sağlanması
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024